ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА > ТЪРСЕНЕ


Филтър по хронология:
Допълнително търсене в списъците:
Филтър по дата на смъртта:
                         

СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ

Базата данни е изградена на основата на съхраняваните в Държавния военноисторически архив документи от фонд № 1 (Кабинет на министъра) и фонд № 40 (Щаб на действащата армия). Информацията е извлечена от списъците на наградените с ордени и медали офицери, войници и чиновници за участие във войната и проявен героизъм (8 архивни единици, 2800 листа формат А4 и А3). За всяко наградено лице има данни за: чин; фамилия, име, презиме; длъжност; войскова част, рота/батарея; месторождение; какви ордени вече притежава; с какво е награден; мотиви за награждаване; забележка. За проверка и уточняване на информацията са използвани и съхранените около 500 разписки за връчени ордени с имената и подписите на всеки награден.
Базата данни ще се допълва при издирване на нови документи и информация за други наградени лица. /09_40_1_333_338_gr.jpg
А. Гартев Нисим

чин: редник
част: 1-ва армия, щаб
месторождение: Стара Загора, околия: Старозагорска, сегашно название: Стара Загора
награден с: Бронзов медал „За заслуга“, без корона
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 188/1918 г. по 1-ва армия
мотиви за награждаване: за полезна и усърдна служба през войната

ДВИА, Ф. 40, оп. 1, а.е. 333, л. 338/09_40_1_100_217_gr.jpg
А. Костадинов Григорчев

чин: редник, длъжност: строеви
част: 50-и пехотен полк
месторождение: с. Ресен, околия: Търновска, сегашно название: Ресен
награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 50/1916 г. по 8-а пехотна дивизия
мотиви за награждаване: за отличия през войната със сърбите през 1915 г.

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 100, л. 217/09_40_1_100_39_gr#40.jpg
А. Тошев Вихрийски

чин: фелдфебел
част: 41-ви пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: Враца, околия: Врачанска, сегашно название: Враца
награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1916 г.
мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 100, л. 39-40/09_40_1_100_239_gr.jpg
А. Янков Апостолов

чин: офицерски кандидат
част: 58-и пехотен полк
награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 58/1916 г. по 9-а пехотна дивизия
мотиви за награждаване: за бойни отличия във войната срещу сърбите през 1915 г.

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 100, л. 239/09_40_1_101_435.jpg
Абди Исинов Абдулов

чин: редник
част: 4-ти пехотен полк
награден с: Военен орден „За храброст“, ІV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 114/1916 г. по 9-а пехотна дивизия
мотиви за награждаване: за заслуги и бойни отличия във войната със сърби, англичани и французи през 1915–1916 г.

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 435/09_40_1_335_203_gr.jpg
Абдул Алишев

чин: редник
част: 4-ти дивизионен продоволствен транспорт
месторождение: с. Кеменлар, околия: Разградска, сегашно название: Исперих
награден с: Бронзов медал „За заслуга“, без корона
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 217/1918 г. по 4-ти дивизионен продоволствен транспорт

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 335, л. 203/09_40_1_104_75_a.jpg
Абдула Мехм. Мустафов

чин: редник
част: 5-и опълченски полк, 11-а рота
месторождение: Търново, околия: Търновска, сегашно название: Велико Търново
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 53/1917 г. по 5-и опълченски полк
мотиви за награждаване: за храброст в боевете при с. Пусни, с. Прунд и с. Германещи през 1916 г. и с. Цибанещи през 1917 г.

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л. 75 а/09_40_1_101_219_gr.jpg
Абдула Раиф Мехмедов

чин: редник
част: 5-и пехотен полк, 7-а рота
месторождение: с. Батишница, околия: Беленска, сегашно название: Батишница
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 261/1917 г. по 2-ра пехотна дивизия
мотиви за награждаване: за проявен героизъм, хладнокръвие и смелост във войната през 1917 г.

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 219/09_40_1_333_22_gr#23.jpg
Аби Болла Адем

чин: канонир, длъжност: ездач
част: 18-и артилерийски полк, 6-а батарея
месторождение: с. Буланово [Буланък], околия: Шуменска, сегашно название: Шумен
награден с: Бронзов медал „За заслуга“, без корона
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 223/1918 г. по 18-и артилерийски полк

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 333, л. 22-23/09_40_1_335_145.jpg
Абт. Хамзов Реджебов

чин: неслужил редник, длъжност: часовой
част: 7-а опълченска дружина, 3-та рота
месторождение: с. Софулар, околия: Шуменска, сегашно название: Маломир
награден с: Бронзов медал „За заслуга“, без корона
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 722/1918 г. по 7-а опълченска дружина
мотиви за награждаване: за отлична служба

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 335, л. 145/09_40_1_104_91_d_gr#91_e.jpg
Абтули Селимов Алиев

чин: редник
част: 31-ви пехотен полк, 12-а рота
месторождение: с. Хамзалар [Хамза кьой], околия: Османпазарска, сегашно название: Банковец
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 303/1917 г. по 31-ви пехотен полк

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л. 91 д-91 е/09_40_1_104_107_gr.jpg
Аванес Бедрозов

чин: бомбардир, длъжност: писар
част: Шуменски тежък артилерийски полк, 12 см Д/28 отделение, щаб
месторождение: Варна, околия: Варненска, сегашно название: Варна
награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 124/1917 г. по Шуменски тежък артилерийски полк
мотиви за награждаване: за бойни отличия при боевете в Добруджа

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л. 107/09_40_1_104_95_i_gr#95_y.jpg
Августин Иванов Миндов

чин: редник, длъжност: строеви
част: 48-и пехотен полк, 11-а рота
месторождение: с. Белене, околия: Свищовска, сегашно название: Белене
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 304/1917 г. по 48-и пехотен полк
мотиви за награждаване: за проявена храброст в боевете

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 104, л. 95 и-95 й/09_40_1_100_98.jpg
Августин Симеонов Пейчинов

чин: редник
част: 5-и пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: Русе, околия: Русенска, сегашно название: Русе
награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 83/1916 г. по 5-а пехотна дивизия; 1916 г.
мотиви за награждаване: за героични прояви във войната

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 100, л. 98; ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 60
Вижте всички 2 изображения на документа/09_40_1_221_46_gr.jpg
Аведис Ованезов Апелов [Оведис Ованезов Ангелов]

чин: запасен капитан, длъжност: командир на рота
част: 5-та пионерна дружина
награден с: Орден „Св. Александър“, V ст., с мечове в средата; Народен орден „За военна заслуга“, V ст., на военна лента, с корона
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 679/1917 г. по Действащата армия; зап. № 355/1921 г. по Министерството на войната
мотиви за награждаване: за бойни отличия и заслуги във войната

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 221, л. 46; ф. 1, оп. 4, а.е. 2, л. 101-102
Вижте всички 2 изображения на документа/09_40_1_333_57_a_gr#58.jpg
Авксенти Михалов Марков

чин: редник, длъжност: строеви
част: 39-и пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: с. Пезово, околия: Кумановска, сегашно название: Пезово, Македония
награден с: Знак на военния орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 77/1918 г. по 39-и пехотен полк
мотиви за награждаване: за бойни отличия и заслуги през войната

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 333, л. 57 а-58/09_40_2_789_392_gr.jpg
Авксенти Паскалев Гиргинов

чин: инженер; запасен капитан
част: Действаща армия, Главно тилово управление, 1-ви пътен участък от 1-ва пехотна дивизия
награден с: Народен орден „За военна заслуга“, V ст., с корона, на обикновена лента; Народен орден „За военна заслуга“, V ст., с корона
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 1719/1919 г. по Действащата армия; зап. № 462/1921 г. по Министерството на войната
мотиви за награждаване: за заслуги във войната

ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 789, л. 392; ф. 1, оп. 4, а.е. 2, л. 4-5
Вижте всички 2 изображения на документа/09_40_1_101_673.jpg
Авр. Гавраилов Семов

чин: старши подофицер
част: 5-и маршеви полк, 7-а рота
месторождение: Русе, околия: Русенска, сегашно название: Русе
награден с: Военен орден „За храброст“, ІV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 225/1916 г. по 5-и маршеви полк
мотиви за награждаване: за проявена храброст и героизъм в боевете при Тутраканската крепост през 1916 г.

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 673/09_40_1_335_200.jpg
Авр. Христов Джебаров

чин: младши подофицер
част: Шуменски тежък артилерийски полк, паркова батарея
месторождение: с. Осенец, околия: Разградска, сегашно название: Осенец
награден с: Бронзов медал „За заслуга“, без корона
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 198/1918 г. по Шуменски тежък артилерийски полк
мотиви за награждаване: за заслуги в боевете при Добруджа

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 335, л. 200/09_1_4_2_27_gr#28.jpg
Аврам Аврамов

чин: чиновник, длъжност: чиновник за поръчки
част: Министерство на войната, Главно интендантство
награден с: Народен орден „За военна заслуга“, ІV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 463/1921 г. по Министерството на войната
мотиви за награждаване: за отличия и заслуги през войната

ДВИА, ф. 1, оп. 4, а.е. 2, л. 27-28/09_40_1_101_619.jpg
Аврам Аврамов Атанасов

чин: ефрейтор
част: 12-а пехотна дивизия, щаб
месторождение: Плевен, околия: Плевенска, сегашно название: Плевен
награден с: Бронзов медал „За заслуга“
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 131/1917 г. по 12-а пехотна дивизия
мотиви за награждаване: за заслуги във войната срещу румънците

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 619/09_40_1_452_159.jpg
Аврам Албахаир Меркадов

чин: запасен подпоручик, длъжност: помощник-командир на батарея
част: 4-та пехотна дивизия, 4-та артилерийска бригада, 2-ри тежък артилерийски полк
награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст.; 2 кл.; Военен орден „За храброст“, IV ст., 2 кл.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1918 г.; зап. № 355/1921 г. по Министерството на войната
мотиви за награждаване: за бойни отличия и заслуги във войната

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 452, л. 159; ф. 1, оп. 4, а.е. 2, л. 238-239
Вижте всички 2 изображения на документа/09_40_1_101_26.jpg
Аврам Алексиев Боев

чин: редник
част: 8-и пехотен полк, 6-а рота
месторождение: с. Крумово, околия: Варненска, сегашно название: Крумово
награден с: Военен орден „За храброст“, ІV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 201/1917 г. по 8-и пехотен полк
мотиви за награждаване: за храброст на Добруджанския фронт

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 26/09_40_1_101_618.jpg
Аврам Ангелов

чин: канонир
част: 12-а пехотна дивизия, 1-ва 7,5 см нестроева ломска батарея
месторождение: с. Расово, околия: Ломска, сегашно название: Расово
награден с: Войнишки кръст „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: зап. № 131/1917 г. по 12-а пехотна дивизия
мотиви за награждаване: за отличие във войната срещу румънците

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 101, л. 618/09_40_1_100_98_gr.jpg
Аврам Андреев

чин: старши подофицер
част: 5-и пехотен полк, 10-а рота
месторождение: Русе, околия: Русенска, сегашно название: Русе
награден с: Военен орден „За храброст“, IV ст.
заповед и година на награждаване/промяна на наградата: 1916 г.
мотиви за награждаване: за героични прояви във войната

ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 100, л. 98Страница 1 от 2007


  •