БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ТЪРСЕНЕ


Филтър по хронология:
Допълнително търсене в списъците:
Филтър по дата на смъртта:
                         

СПИСЪК НА ЗАГИНАЛИТЕ

В основата на публикувания тук списък са залегнали съхраняваните в Държавния военноисторически архив (ДВИА) при Държавна агенция „Архиви" списъци, изготвени през 30-те години на 20 век от отделението „Военни музеи, паметници и гробове" при Министерство на войната със съдействието на Щаба на действащата армия и общинските управления. От четирите типа списъци, които се пазят в ДВИА, е подбран Общия азбучен списък на загиналите през войните 1912–1913 г. (ДВИА, ф. 39, оп. 1, а. е. 1–18) като най-пълен и удобен за използване. Идеята  обаче е в бъдеще базата данни да се допълва с информация от останалите три типа списъци, както и от други източници.

/09_39_1_1_113.jpg
А. Апостолов

чин: редник
част: 24-ти пехотен полк
месторождение: с. Ченге, околия: Провадийска, сегашно название: с. Аспарухово
дата на смъртта: 9 юли 1913 г., къде е загинал: вр. Султан тепе, околия/държава: Царевоселска
от какво е починал: убит
къде е погребан: вр. Султан тепе, околия/държава: Царевоселска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 113/09_39_1_1_79.jpg
Абди Шакиров

чин: редник
част: 57-и пехотен полк, 1-ва рота
месторождение: гр. Разград, сегашно название: гр. Разград
дата на смъртта: 17 юли 1913 г., къде е загинал: Предел, околия/държава: Разложка
от какво е починал: убит
къде е погребан: Предел, околия/държава: Разложка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 79/09_39_1_1_79.jpg
Абдула Мустафов

чин: редник
част: 57-и пехотен полк, 3-та рота
дата на смъртта: 13 авг. 1913 г., къде е загинал: гр. Пазарджик
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Пазарджик
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 79/09_39_1_1_1.jpg
Абдула Хасанов Сакилов

чин: редник, набор: 1894
част: 5-и ешелон
месторождение: с. Баниска, околия: Беленска
дата на смъртта: 14 юни 1913 г., къде е загинал: болница Струмица
къде е погребан: гр. Струмица
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_79.jpg
Абдурман Дуров

чин: редник, набор: 1910
част: 22-ри пехотен полк, 9-а рота
месторождение: с. Ветрен, околия: Пазарджишка, сегашно название: гр. Ветрен
дата на смъртта: 12 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Царево село
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Царево село
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 79/09_39_1_1_1.jpg
Август Иванов

чин: редник
част: 57-и пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: гр. Пловдив, околия: Пловдивска, сегашно название: гр. Пловдив
дата на смъртта: 1 дек. 1912 г., къде е загинал: гр. Харманли
от какво е починал: починал

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Август Розентал

чин: подпоручик, набор: 1902
част: 1-ви пехотен полк, 3-та рота
месторождение: Сибир, околия: Русия, сегашно название: Сибир
дата на смъртта: 9 окт. 1912 г., къде е загинал: с. Селиолу, околия/държава: Лозенградска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Селиолу, околия/държава: Лозенградска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Августин Павлов

чин: старши подофицер
част: Македоно-одринско опълчение, 14-а дружина, 1-ва рота
месторождение: гр. Пловдив, околия: Пловдивска, сегашно название: гр. Пловдив
дата на смъртта: 16 юни 1913 г., къде е загинал: гр. София
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. София
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Авксенти Денков Митров

чин: редник, набор: 1913
част: 6-и пехотен полк
месторождение: с. Доброславци, околия: Софийска, сегашно название: с. Доброславци
дата на смъртта: 12 март 1913 г., къде е загинал: с. Албасан, околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Албасан, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Алкалай

чин: редник
част: 7-а интендантска рота
месторождение: гр. Дупница, сегашно название: гр. Дупница
дата на смъртта: 15 юни 1913 г., къде е загинал: гр. Кочани
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Кочани
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Георгиев

чин: редник
част: Македоно-одринско опълчение, 7-а дружина, 3-та рота
месторождение: с. Логош, околия: Демирхисарска
дата на смъртта: 9 юли 1913 г., къде е загинал: вр. Султан тепе, околия/държава: Царевоселска
от какво е починал: убит
къде е погребан: вр. Султан тепе, околия/държава: Царево селска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Дунев

чин: санитарен младши подофицер, набор: 1906
част: 2-ри пехотен полк, санитарна команда
месторождение: с. Лясковец, околия: Горнооряховска, сегашно название: гр. Лясковец
дата на смъртта: 15 окт. 1912 г., къде е загинал: с. Инджиклер, околия/държава: Бунархисарска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Инджиклер, околия/държава: Бунархисарска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Иванов

чин: старши подофицер
част: Македоно-одринско опълчение, 1-ва дружина, 4-та рота
месторождение: с. Нерези, околия: Дебърска
дата на смъртта: 18 юни 1913 г., къде е загинал: вр. Султан тепе, околия/държава: Царевоселска
от какво е починал: убит
къде е погребан: вр. Султан тепе, околия/държава: Царевоселска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_2.jpg
Аврам Иванов

чин: редник, набор: 1890
част: 35-и пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: с. Пудрия, околия: Врачанска, сегашно название: с. Пудрия
дата на смъртта: 9 авг. 1913 г., къде е загинал: гр. Дупница, околия/държава: Дупнишка
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Дупница, околия/държава: Дупнишка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 2/09_39_1_1_2.jpg
Аврам Костадинов

чин: редник
месторождение: с. Кромидово, околия: Петричка, сегашно название: с. Кромидово
дата на смъртта: 1913
от какво е починал: в неизвестност

ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 2/09_39_1_1_2.jpg
Аврам Петров

чин: редник, набор: 1903
част: 17-и пехотен полк, 7-а рота
месторождение: с. Стефан Стамболово, околия: Търновска, сегашно название: с. Стефан Стамболово
дата на смъртта: 30 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Фердинанд, околия/държава: Фердинандска
от какво е починал: убит
къде е погребан: гр. Фердинанд, околия/държава: Фердинандска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 2/09_39_1_1_3.jpg
Аврам Сарафов

чин: старши подофицер, набор: 1903
част: 28-и пехотен полк
месторождение: гр. Сопот, околия: Карловска, сегашно название: гр. Сопот
дата на смъртта: 11 юли 1913 г., къде е загинал: Гърлено, околия/държава: Кривопаланска
къде е погребан: гр. Крива паланка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 3/09_39_1_1_3.jpg
Аврам Томов

чин: редник
част: 26-и пехотен полк, 4-та рота
дата на смъртта: 15 февр. 1913 г., къде е загинал: гр. Кешан, околия/държава: Кешанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Кешан, околия/държава: Кешанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 3/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Азриел Шимон

чин: редник
част: 1-ви дивизионен лазарет
месторождение: гр. София, околия: Софийска, сегашно название: гр. София
дата на смъртта: 25 май 1913 г., къде е загинал: гр. София
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. София
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Атанасов Аврамов

чин: редник, набор: 1904
част: 21-ви пехотен полк, 16-а рота
месторождение: с. Жребичко, околия: Пещерска, сегашно название: с. Жребичко
дата на смъртта: 31 дек. 1912 г., къде е загинал: с. Узун кюпрю, околия/държава: Одринска
от какво е починал: починал
къде е погребан: с. Узун кюпрю, околия/държава: Одринска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Божинов Митов

чин: редник, набор: 1905
част: 15-и пехотен полк, 2-ра рота
месторождение: с. Момин брод, околия: Ломска, сегашно название: с. Момин брод
дата на смъртта: 25 ноем. 1912 г., къде е загинал: гр. Чорлу, околия/държава: Чаталджанска
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Чорлу, околия/държава: Чаталджанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Божинов Петков

чин: канонир, набор: 1904
част: 7-и артилерийски нескорострелен полк, 5-и батальон
месторождение: с. Пенкьовци, околия: Трънска, сегашно название: с. Пенкьовци
дата на смъртта: 22 юли 1913 г., къде е загинал: гр. Царево село
от какво е починал: починал
къде е погребан: гр. Царево село
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Веселинов Попов

чин: редник, набор: 1892
част: 26-и пехотен полк, 8-а рота
месторождение: с. Вукан, околия: Трънска, сегашно название: с. Вукан
дата на смъртта: 16 юни 1913 г., къде е загинал: с. Злетово, околия/държава: Кочанска
от какво е починал: убит
къде е погребан: с. Злетово, околия/държава: Кочанска
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Г. Иванов

чин: редник
част: 15-и пехотен полк
месторождение: с. Големи Ясеновец, околия: Кулска
дата на смъртта: 23 юни 1913 г., околия/държава: Струмишка
от какво е починал: убит
къде е погребан: околия/държава: Струмишка
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1/09_39_1_1_1.jpg
Аврам Георгиев Аврамов

чин: редник
част: 20-и пехотен полк, 2-ра рота
дата на смъртта: 16 окт. 1912 г., къде е загинал: Бунархисар
от какво е починал: убит
къде е погребан: Бунархисар
ДВИА, ф. 39, оп. 1, а.е. 1, л. 1Страница 1 от 1906


  •