БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Грижа за пострадалите и бежанците

9_10582827_001_d
Нареждане № 10077 на началника на санитарната инспекция за разпределението на ранените и болните военнослужещи в болниците в Северна и Южна България.


Б.м., 27 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 315, л. 6032_10560161_001_d
Телеграма от зам.-окръжния управител в Бургас до околийския началник на Котел за учредяване на комитети за приемане и настаняване на бежанци в околията.


Бургас, 10 юли 1913 г.
ДА – Сливен, ф. 10К, оп. 1, а.е. 21, л. 5126_10598174_001_d
Заповед на кмета на Градска община ‒ Радомир за ограничаване на холерата сред войниците и цивилното население.


Радомир, 20 юли 1913 г.
ДА – Перник, ф. 171К, оп. 1, а.е. 14, л. 216‒217
Вижте всички 4 изображения на документа26_10602115_001_d
Заповед на кмета на с. Дивотино за предприемане мерки за ограничаване на разпространението на холера.


с. Дивотино. Пернишко, 20 юли 1913 г.
ДА – Перник, ф. 217К, оп. 1, а.е. 13, л. 17
Вижте всички 2 изображения на документа25_10597732_001_d
Окръжно от Министерство на финансите относно уреждане на трудовите правоотношения с демобилизираните, ранени и болни, както и временно назначените на техните места служители.


София, 6 авг. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 397К, оп. 1, а.е. 2, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа25_10597621_001_d
Окръжно от Министерство на народното просвещение относно уреждане на трудовите правоотношения с демобилизираните и временно назначените на техните места служители.


София, 17 авг. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 352К, оп. 1, а.е. 13, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа24_10596609_001_d
Заповед на кмета на гр. Фердинанд за подпомагане на семействата на мобилизираните на фронта.


гр. Фердинанд (Монтана), 2 септ. 1913 г.
ДА – Монтана, ф. 3К, оп. 1, а.е. 62, л. 91–92
Вижте всички 2 изображения на документа25_10597614_001_d
Окръжно от Министерство на финансите за изплащане „третината заплата на пленниците-чиновници и служащи".


София, 6 септ. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 338К, оп. 1, а.е. 4, л. 2012_10641624_001_d
Списък на персонала на Доброволната санитарна служба при дружество „Червен кръст", служил към главния инспектор в района на Действащата армия по време на Балканската война.


Б.м., 1912 г.-1913 г.
ЦДА, ф. 156К, оп. 1, а.е. 106, л. 148‒164
Вижте всички 31 изображения на документа30_10581155_001_d
Заявление за отпускане на помощ на Ст. Рибаров, инвалид от Балканската война.


Русе, апр. 1914 г.
ДА – Русе, ф. 163К, оп. 1, а.е. 14, л. 434_10591810_001_d
Писмо от Светия синод на Българската църква до Старозагорския митрополит Методий по повод запитвания на вдовици, загубили съпрузите си по време на войната.


София, 12 май 1914 г.
ДА – Стара Загора, ф. 413К, оп. 1, а.е. 2, л. 13113_10113638_001_d
Фирмено дело № 295 от 1934 г. на Дружеството на семействата на загиналите във войните „Самопожертвование” – София.


София, 1914‒1952 г.
ДА – София, ф. 3К, оп. 1, а.е. 24, л. 1‒101
Вижте всички 147 изображения на документа34_10592294_001_d
Писмо от Гюмюрджинската училищна инспекция до Дружество „Театър“ – Стара Загора относно искане на помощ за възстановяване на учебното дело в Гюмюрджинския край след войната.


Гюмюрджина, 18 септ. 1914 г.
ДА – Стара Загора, ф. 91К, оп. 1, а.е. 131, л. 99
Вижте всички 2 изображения на документа25_10597539_001_d
Окръжно от Инспекция на Пловдивски учебен окръг относно откриване в Пловдив на сиропиталище за сираците на загиналите във войната от окръга и сформиране на комисии за събиране храна и средства за сиропиталището.


Пловдив, 30 септ. 1914 г.
ДА – Пазарджик, ф. 332К, оп. 1, а.е. 62, л. 4
Вижте всички 2 изображения на документа10588927_001
Правилник на Комитета за подпомагане на сираците от войните от 1912‒1913 г.


София, 12 окт. 1914 г.
ДА – Благоевград, ф. 63К, оп. 1, а.е. 161, л. 1‒5
Вижте всички 8 изображения на документа13_10131457_001._d
Окръжно от Централния комитет на Фонда за сираците от войните до общинските кметове с молба за изпращане на сведения за сираци от Балканската и Първата световна война.


София, 24 март 1917 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 595, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа13_10182188_001_d
Заявление от сиропиталище „Родина” до столичния кмет с молба за даване право на строеж на здание за сиропиталището на ул. „Владайска” с приложени: скица на мястото, договор между дружество „Родина” и Столичното общинско управление за отпускане общинско място на дружеството в условна собственост за построяване на сиропиталище „Булаир” за сираците на родители, загинали в Балканските и Първата световна война, проект на зданието.


София, 12 март 1922 ‒ 23 апр. 1925 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 3, а.е. 129, л. 1‒5
Вижте всички 6 изображения на документа13_10188344_001_d
Писмо от Обединителния комитет на жертвите от войните до председателя на на Общинската седмочленна комисия за възстановяване правото на инвалидите на безплатно пътуване в трамваите.


София, 14 ян. 1923 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 3, а.е. 1023, л. 1
Вижте всички 2 изображения на документа13_10113647_001_d
Фирмено дело № 59 от 1934 г. на Благотворителното дружество на участвалите във войните български евреи.


София, 1924‒1951 г.
ДА – София, ф. 3К, оп. 1, а.е. 228, л. 1‒43
Вижте всички 54 изображения на документа30_10586878_001_d
Писмо от Централната консистория на евреите в България до еврейската община в Русе за образуването в София на благотворително дружество на участвалите във войните български евреи с цел тяхното подпомагане.


София, 11 септ. 1924 г.
ДА – Русе, ф. 163К, оп. 1, а.е. 28, л. 1113_10526942_001_d
Писмо от Дружеството на ослепелите от войните „Тъмнина" до столичния кмет с благодарност за издадените безплатни билети за пътуване в трамваите на делегатите на ХІ редовен конгрес на дружеството.


София, 30 авг. 1930 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 1138, л. 110590045_001
Протокол от събрание в Неврокоп за възобновяване в града на дружество „Инвалид” на пострадалите от войните 1912‒1918 г.


Неврокоп (Гоце Делчев), 9 септ. 1932 г.
ДА – Благоевград, ЧП 66, л. 213_10113572_001_d
Молба от членове на женското дружество „Самарянка”, участвали в Балканската и Първата световна войни, до столичния кмет за отпускане на безплатни места.


София, 28 февр. 1934 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 4, а.е. 474, л. 1‒2
Вижте всички 3 изображения на документа13_10056722_001_d
Писмо от председателя на Общия съюз на пострадалите от войните в България до Иван Лекарски във връзка с освобождаването от училищни такси на ученици-сираци от войните и деца на военноинвалиди.


София, 27 март 1934 г.
ДА – София, ф. 1345К, оп. 1, а.е. 56, л. 113_10113576_001_d
Наредба-закон и правилник за приложение на Закона за пострадалите от войните.


София, 9 апр. 1936 г.
ДА – София, ф. 41К, оп. 4, а.е. 20, л. 5‒9
Вижте всички 9 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •