БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Последици

34_10592115_001_d
Окръжно от Главна телеграфо-пощенска дирекция до началниците на телеграфо-пощенските станции относно събирането на допълнителна информация за ограбените от румънските и сръбските войски станции.


София, 10 септ. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 56, л. 3
Вижте всички 2 изображения на документа25_10597651_001_d
Окръжно от Пловдивската митрополия относно законността на браковете на новопросветените, сключени преди покръстването им.


Пловдив, 23 февр. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 33К, оп. 1, а.е. 6, л. 125_10597235_001_d
Писмо до Михаил Дункин от годеницата му с данни за положението на българите в Солун след Междусъюзническата война.


Солун (Гърция), 24 септ. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 324К, оп. 1, а.е. 15, л. 1‒2
Вижте всички 4 изображения на документа12_10642047_001_d
Телеграма от Иван Ев. Гешов, министър председател и министър на външните работи и на изповеданията, до ген.-лейтенант Михаил Савов, помощник главнокомандващ, за съкращаването численият състав на българската армия и армиите на съюзниците след подписването на Лондонския мирен договор.


София, 20 май 1913 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 1369, л. 144
Вижте всички 2 изображения на документа32_10560173_001_d
Протокол на Котелската околийска реквизиционна комисия за реквизиране на предмети за нуждите на военнопленниците и магазина за сушене на кожи.


Котел, 23 юли 1913 г.
ДА – Сливен, ф. 10К, оп. 1, а.е. 7, л. 139_10573255_001_d
Указ № 53 на цар Фердинанд I за обща демобилизация на въоръжените сили в страната.


София, 29 юли 1913 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 392, л. 53
Вижте всички 2 изображения на документа12_10640975_001_d
Наредба № 65 по 1-ва софийска дивизия за посрещането на частите на дивизията от бойното поле в София и скица за разположението им за посрещането на цар Фердинанд І.


София, 1 авг. 1913 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 213, л. 3‒3а
Вижте всички 2 изображения на документа9_10573245_001_d
Височайша заповед № 123 за даване на 1 година старшинство на действащите офицери от всички родове войски, а на свръхсрочнослужещите подофицери и долни чинове времето на служба от мобилизацията до сключване на мира да се счита за двойно.


София, 2 авг. 1913 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 380, л. 23534_10590692_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на станции в новозавзетите земи и в Румъния относно отчет за закрити и временно закрити станции.


София, 5 авг. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 55, л. 8924_10596639_001_d
Донесение от завеждащия телеграфо-пощенската станция в с. Люта до фердинандския околийски началник за безчинства на румънски войници.


с. Люта (Владимирово), Фердинандско (Монтанско), 5 авг. 1913 г.
ДА – Монтана, ф. 324К, оп. 1, а.е. 1, л. 1–2
Вижте всички 4 изображения на документа24_10597266_001_d
Протокол за нанесени щети на местното население при преминаването през с. Кобиляк на румънските войски.


с. Кобиляк, Фердинандско (Монтанско), 6 авг. 1913 г.
ДА – Монтана, ф. 11К, оп. 1, а.е. 44, л. 2024_10597269_001_d
Опис за нанесени щети на Стефан Бонев от с. Кобиляк при преминаването на румънските войски през селото.


с. Кобиляк, Фердинандско (Монтанско), [6 авг. 1913 г.]
ДА – Монтана, ф. 11К, оп. 1, а.е. 44, л. 2634_10590700_001_d
Окръжно от Главна телеграфо-пощенска дирекция до началниците на телеграфо-пощенските станции относно окръжно на Министерството на финансите за работата на чиновниците след демобилизацията на войската.


София, 8 авг. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 55, л. 93
Вижте всички 2 изображения на документа9_10572296_454_d
Указ № 4 на Фердинанд I за снемане от себе си на Главното командване на Действащата армия във връзка с демобилизацията на въоръжените сили.


Б.м., 18 авг. 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 1, а.е. 1, л. 45435000298_001_d
Протокол № 24 от заседание на Управата на Градско общинско управление – Добрич с решения за: закриването на служби и отдели в Управлението поради окупирането на града от румънски войски на 30 юни 1913 г.; отдаване общински имоти под наем; изплащане на командировки на служебни лица и др.


Добрич, 20 авг. 1913 г.
ДА – Добрич, ф. 181К, оп. 1, а.е. 58, л. 136‒139
Вижте всички 8 изображения на документа35000299_001_d
Протокол № 27 от заседание на Управата на Градско общинско управление – Добрич с решения за: работата на предприемачите и опасването на града със санитарен кордон от 5 авг. 1913 г.; събиране на градските такси и данъци и др.


Добрич, 1 септ. 1913 г.
ДА – Добрич, ф. 181К, оп. 1, а.е. 58, л. 142‒145
Вижте всички 7 изображения на документа25_10597607_001_d
Окръжно от Пловдивската окръжна училищна инспекция относно допускането и провеждането на изпит за учителска правоспособност в първоначалните училища с указание за постъпилите в редовете на войската учители.


Пловдив, 2 септ. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 338К, оп. 1, а.е. 4, л. 19
Вижте всички 2 изображения на документа25_10597614_001_d
Окръжно от Министерство на финансите за изплащане „третината заплата на пленниците-чиновници и служащи".


София, 6 септ. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 338К, оп. 1, а.е. 4, л. 209_10573263_001_d
Писмо № 3076 на съветника при Министерството на външните работи и изповеданията до Министерството на войната да се разреши на специална френска военна мисия да изучи на място военните операции през Балканската война.


София, 9 септ. 1913 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 403, л. 67
Вижте всички 2 изображения на документа25_10597637_001_d
Окръжно от Инспекция на Пловдивското учебно окръжие за своевременно подготвяне и ремонтиране на училищните сгради, пострадали по време на войната с цел започване на редовни учебни занятия.


Пловдив, 10 септ. 1913 г.
ДА – Пазарджик, ф. 352К, оп. 1, а.е. 13, л. 729_10579743_001_d
Инструкция до околийските управители за събиране на сведения за убитите и малтретирани български граждани от румънските окупационни войски и за причинени от тях вреди и загуби.


[София], [1913 г. ]
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 108‒109
Вижте всички 3 изображения на документа34_10590755_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции относно работата с кореспонденцията на военните власти след края на войната.


София, 8 окт. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 56, л. 20‒21
Вижте всички 3 изображения на документа34_10592143_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските и железопътните станции относно окръжно от Министерството на войната за възстановяването на таксите за писмата на войниците.


София, 14 окт. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 56, л. 23
Вижте всички 2 изображения на документа34_10590788_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на станциите относно изплащането на неплатени телеграфо-пощенски записи на войници.


София, 6 ноем. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 56, л. 5734_10590802_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфо-пощенските станции относно работата с пратките, предназначени за градове, окупирани от румънските власти.


София, 9 ноем. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35K, оп. 1, а.е. 56, л. 62Страница 1 от 3


  •