БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Загуби

12_10641942_001_d
Информации от Санитарната инспекция при Щаба на Действащата армия за броя на ранените военослужащи за времето от 10 до 24 окт. 1912 г.


[Стара Загора], 10‒24 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 206, л. 102‒107
Вижте всички 6 изображения на документа12_10641945_001_d
Информации от Санитарната инспекция при Щаба на Действащата армия за заболеваемостта и смъртността сред военслужещите от Трета армия.


[Стара Загора], 6‒17 ноем. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 206, л. 108‒109, 112
Вижте всички 3 изображения на документа29_10579314_001_d
Списък на убитите и ранените офицери и кандидат-офицери от 19-и пехотен шуменски полк, 1-ви артилерийски скорострелен и нескорострелен полкове.


Разград, 15 ян. 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 5‒6
Вижте всички 3 изображения на документа29_10578870_001_d
Писмо от началника на 19-о полково военно окръжие до общинските кметове със списък на убитите и безследно изчезналите в Балканската война от 19-и пехотен шуменски полк.


Разград, 22 ян. 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 9‒10
Вижте всички 4 изображения на документа24_10596533_001_d
Списъци на убити и ранени войници от 35-и пехотен врачански полк, 57-и пехотен полк, 48-и пехотен полк, 2-ри артилерийски полк и 2-ро гаубично отделение.


гр. Фердинанд (Монтана), 25 ян. 1913 г.
ДА – Монтана, ф. 51К, оп. 1, а.е. 50, л. 38–39
Вижте всички 2 изображения на документа29_10578918_001_d
Писмо от началника на 19-о полково военно окръжие до общинските кметове със списък на убитите и безследно изчезналите в Балканската война долни чинове от 19-и пехотен шуменски полк и от 43-ти резервен полк.


Разград, 29 ян. 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 16‒20
Вижте всички 9 изображения на документа23_10553719_001_d
Списък на убитите и ранени офицери от 34-ти пехотен троянски полк и на убитите и ранени офицери и долни чинове от 54-ти пехотен полк.


Ловеч, 30 ян. 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 68‒70
Вижте всички 5 изображения на документа29_10579337_001_d
Списък на убитите и безследно изчезналите долни чинове, военнослужещи от 19-и пехотен шуменски полк, 43-та пехотна дружина, 5-и артилерийски полк и 4-та пионерна дружина.


Разград, 1913 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 330, л. 5223_10594130_001_d
Списъци на убити и ранени долни чинове от 34-ти троянски пехотен полк и други части.


Ловеч, 22 март 1913 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 82‒90
Вижте всички 18 изображения на документа12_10642060_001_d
Информация от Никола Топалджиков, началник на Разузнавателния отдел на Генералния щаб, за числеността на участващите български и турски части и загубите в главните сражения през Балканската война.


Б.м., б.д.
ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 1369, л. 200‒201
Вижте всички 2 изображения на документа9_10582533_001_d
Сведение от Оперативната секция при щаба на Действащата армия за количеството на българските войски и загубите в по-главните сражения през Балканската война 1912–1913 г.


Б.м., 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 218, л. 204
Вижте всички 2 изображения на документа9_10573353_001_d
Справка за броя на мобилизираните, загиналите и ранените чинове от армиите на воюващите страни през Балканската и Междусъюзническата война.


Б.м., 1914 г.
ДВИА, ф. 24, оп. 3, а.е. 16, л. 23713_10530114_001_d
Таблица за разпределение на териториите и населението между държавите на Балканския полуостров преди и след Балканските войни.


[София], б.д.
ДА – София, ф. 41К, оп. 1, а.е. 920, л. 3059_10573372_001_d
Справка, приложена към записка № 718 на инспектора на Кавалерията, до Щаба на армията за загиналите долни чинове от частите на Кавалерията през двете Балкански войни.


София, 3 апр. 1914 г.
ДВИА, ф. 25, оп. 2, а.е. 88, л. 50–51
Вижте всички 2 изображения на документа12_10640951_001_d
Сведение за числеността на убитите, ранените и безследно изчезналите офицери и войници по време на Балканската и Междусъюзническата война.


София, 14 апр. 1914
ЦДА, ф. 120К, оп. 1, а.е. 201, л. 110588914_001
Протокол от заседание на Тричленната градска общинска комисия – Мехомия със сведение за опожаряване на града през войната 1912‒1913 г.


Мехомия (Разлог), 18 февр. 1915 г.
ДА – Благоевград, ф. 31К, оп. 1, а.е. 1, л. 70‒71
Вижте всички 3 изображения на документа30_10579117_001_d
Списък на убитите войници в Балканските и Първата световна войни от с. Тръстеник, Русенско.


Б.м., б.д.
ДА – Русе, ф. 440К, оп. 1, а.е. 60, л. 192
Вижте всички 2 изображения на документа13_10541587_001_d
Списък на убитите, починалите от рани и болести и безследно изчезналите военнослужещи от село Чамкурия, Самоковска околия, през войните от 1877‒1878, 1885, 1912‒1913 и 1915‒1918 г.


с. Чамкурия, 12 юни 1924 г.
ДА – София, ф. 194К, оп. 1, а.е. 9, л. 95‒98
Вижте всички 4 изображения на документа13_10539835_001_d
Списък на убитите, починалите от рани и болести и безследно изчезналите военнослужещи от село Говедарци, Самоковска околия, през войните от 1877‒1878, 1885, 1912‒1913 и 1915‒1918 г.


с. Говедарци, 14 юни 1924 г.
ДА – София, ф. 194К, оп. 1, а.е. 9, л. 29‒31
Вижте всички 3 изображения на документа13_10530472_001_d
Списък на техниците от Околийско инженерство ‒ Златица, загинали през Балканските войни 1912‒1913 г.


Златица, б.д.
ДА – София, ф. 14К, оп. 1, а.е. 63, л. 113_10539685_001_d
Списък на убитите, починалите от рани и болести и безследно изчезналите военнослужещи от село Белчин, Самоковска околия, през войните от 1877‒1878, 1885, 1912‒1913 и 1915‒1918 г.


с. Белчин, 18 юни 1924 г.
ДА – София, ф. 194К, оп. 1, а.е. 9, л. 20
Вижте всички 2 изображения на документа13_10539979_001_d
Списък на убитите, починалите от рани и болести и безследно изчезналите военнослужещи от село Долни Пасарел, Самоковска околия, през войните от 1877‒1878, 1885, 1912‒1913 и 1915‒1918 г.


с. Долни Пасарел, 18 юни 1924 г.
ДА – София, ф. 194К, оп. 1, а.е. 9, л. 50‒53
Вижте всички 4 изображения на документа13_10541126_001_d
Списък на убитите, починалите от рани и болести и безследно изчезналите военнослужещи от село Клисура, Самоковска околия, през войните от 1877‒1878, 1885, 1912‒1913 и 1915‒1918 г.


с. Клисура, 18 юни 1924 г.
ДА – София, ф. 194К, оп. 1, а.е. 9, л. 61
Вижте всички 2 изображения на документа13_10539883_001_d
Списък на убитите, починалите от рани и болести и безследно изчезналите военнослужещи от село Гуцал, Самоковска околия, през войните от 1877‒1878, 1885, 1912‒1913 и 1915‒1918 г.


с. Гуцал, 19 юни 1924 г.
ДА – София, ф. 194К, оп. 1, а.е. 9, л. 39‒41
Вижте всички 3 изображения на документа13_10539858_001_d
Списък на убитите, починалите от рани и болести  и безследно изчезналите военнослужещи от село Горни Пасарел, Самоковска околия, през войните от 1877‒1878, 1885, 1912‒1913 и 1915‒1918 г.


с. Горни Пасарел, 25 юни 1924 г.
ДА – София, ф. 194К, оп. 1, а.е. 9, л. 33‒38
Вижте всички 6 изображения на документаСтраница 1 от 5


  •