БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Букурещки мирен договор и Цариградски договор

12000430_001_d
Ратификация от румънския крал Карол І на договора за мир между Румъния, Гърция, Черна гора и Сърбия, от една страна, и България, от друга, подписан в Букурещ след края на Междусъюзническата война (Букурещки мирен договор).


Букурещ, 28 юли 1913 г.
ЦДА, ф. 284К, оп. 2, а.е. 217, л. 1‒16
Вижте всички 31 изображения на документа12_10641985_001_d
Писмо от Георги Стоименов до цар Фердинанд І с поздравления за сключения „макар и твърде несправедлив“ мирен договор в Букурещ.


София, 29 юли 1913 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 208, л. 127‒128
Вижте всички 3 изображения на документа9_10582367_001_d
Предписание № 7370 от помощник-главнокомандващия генерал-лейтенант Радко Димитриев до началника на Кърджалийския отряд за изпращане на ескадрони и моряци от отряда за заемане на Гюмюрджина, Скеча и Дедеагач, освободени от гърците според Букурещкия мирен договор.


Б.м., 6 авг. 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 178, л. 1299_10582837_001_d
Заповед № 353 по Действащата армия за назначаване на комисии по определяне границите на България със Сърбия, Гърция и Румъния, съгласно Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г.


София, 7 авг. 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 1568, л. 339
Вижте всички 2 изображения на документа12000624_001_d
Цариградски договор, сключен между Царство България и Османската империя.


София, 16‒29 септ. 1913 г.
ЦДА, ф. 166К, оп. 7, а.е. 72, л. 1‒12
Вижте всички 23 изображения на документа13_10538836_001_d
Телеграма от орханийския околийски началник до общинските кметове в околията за разгласяване сред населението за сключения в Цариград на 16 септ. 1913 г. мирен договор между България и Турция.


Орхание (дн. Ботевград), 17‒18 септ. 1913 г.
ДА – София, ф. 205К, оп. 1, а.е. 57, л. 74Страница 1 от 1