БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


Междусъюзническа (Втора балканска) война (юни – юли 1913 г.)

12_10640820_001_d
Дневник на Григор Василев, журналист и народен представител от Демократическата партия, за военните действия през Балканските войни.


Б.м., 17 ноем. 1912 ‒ 2 авг. 1913 г.
ЦДА, ф. 135К, оп. 1, а.е. 175, л. 1‒179
Вижте всички 182 изображения на документа9_10582617_001_d
Телеграма № 4292 от помощник-главнокомандващия генерал-лейтенант Михаил Савов до командващия на Втора армия в Серес за дислокацията на гръцката и сръбската армия.


Одрин, 7 май 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 230, л. 32–34
Вижте всички 3 изображения на документа9_10582628_001_d
Таблица за числеността на българската Действаща армия към 17 май 1913 г.


Б.м., 17 май 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 238, л. 209
Вижте всички 2 изображения на документа9_10578423_001_d
Директива № 22 по Действащата армия за съсредоточаване на армията във връзка с новата военнополитическа обстановка.


Адрианопол, 19 май 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 128, л. 1989_10578433_001_d
Заповед № 234 по Действащата армия за бойното разписание на армията.


Адрианопол, 19 май 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 128, л. 2009_10582621_001_d
Рапорт № 82 от военното аташе в Букурещ до началника на Щаба на армията в Одрин за отношението на Румъния към балканския конфликт.


Букурещ, 19 май 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 230, л. 173–174
Вижте всички 2 изображения на документа18_10601938_001_d
Бележник на д-р Бърни Бончев със записки от участието му в Междусъюзническата война с ежедневно описание на събития, преживявания на фронта, сведения за работата на лазарета, холерната зараза, данни за броя на болните, ранени и убити офицери и войници през периода 22 май ‒ 23 август 1913 г.


фронта, Драма, Кавала, 22 май ‒ 7 септ. 1913 г.
ДА – Видин , ф. 122К, оп. 2, а.е. 1, л. 1‒53
Вижте всички 106 изображения на документа9_10578429_001_d
Директива № 23 по Действащата армия българските армии да пристъпят на 15 юни 1913 г. към заемане на изходно положение за евентуална война срещу Гърция и Сърбия.


София, 13 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 128, л. 2369_10582518_001_d
Директива по Действащата армия за позициониране на войските на 15 юни 1913 г. на изходно положение за евентуална война срещу Сърбия и Гърция.


София, 13 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 208, л. 2879_10582726_001_d
Писмо № 5514 от помощник-главнокомандващия генерал-лейтенант Михаил Савов до министър-председателя Стоян Данев с искане да се реши окончателно въпросът за война или демобилизация.


Б.м., 13 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 247, л. 59–60
Вижте всички 2 изображения на документа9_10582343_001_d
Телеграма № 5596 от помощник-главнокомандващия генерал Михаил Савов до командващия Втора армия генерал Н. Иванов с нареждане Втора и Четвърта армия да атакуват гръцката и сръбската армия.


Б.м., 15 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 145, л. 21712_10642021_001_d
Телеграма от ген.-лейтенант Михаил Савов, помощник-главнокомандващ българската армия, до Иван Ев. Гешов, министър-председател и министър на външните работи и на изповеданията, за бунта на сръбските войски край с. Бабушница и нежеланието им да се сражават срещу българските части.


Одрин, 16 юни 1913 г.
ЦДА, ф. 176К, оп. 2, а.е. 1369, л. 609_10578437_001_d
Височайша заповед № 94 по Действащата армия за освобождаване от длъжност помощник-главнокомандващ на генерал-лейтенант М. Савов и назначаването на генерал-лейтенант Р. Димитриев.


София, 20 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 128, л. 25234_10590673_001_d
Окръжно от Главна телеграфо-пощенска дирекция до началниците на телеграфо-пощенските станции относно сведения на Министерството на финансите за убити във войната служители, на които има надвзети суми от заплатите.


София, 20 юни 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 55, л. 799_10582741_001_d
Писмо № 5753 от помощник-главнокомандващия на Действащата армия генерал-лейтенант Радко Димитриев до министър-председателя Стоян Данев за числеността и разположението на българската армия от Видин до устието на р. Струма.


Б.м., 21 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 247, л. 143
Вижте всички 2 изображения на документа9_10582624_001_d
Донесение № 7664 от окръжния управител в Русе до Министерството на вътрешните работи и народно здраве за хода на мобилизацията на румънската армия.


Русе, 24 юни 1013 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 231, л. 379а–380
Вижте всички 3 изображения на документа9_10582750_001_d
Писмо № 5898 от помощник-главнокомандващия на Действащата армия генерал-лейтенант Радко Димитриев до министър-председателя Стоян Данев за тежкото състояние на войската и мерките на Главното командване за извеждането й от това положение.


Б.м., 25 юни 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 247, л. 145–146
Вижте всички 3 изображения на документа24_10596595_001_d
Заповед на кмета на гр. Фердинанд за реквизиране на файтони.


гр. Фердинанд (Монтана), 26 юни 1913 г.
ДА – Монтана, ф. 3К, оп. 1, а.е. 62, л. 799_10582875_001_d
Реляция от командващия Първа отделна армия за действията на армията във войната против Сърбия и Гърция от 13 до 27 юни 1913 г.


Б.м., 1913 г.
ДВИА, ф. 48, оп. 5, а.е. 37, л. 1–20
Вижте всички 38 изображения на документа9_10582503_001_d
Шифрована телеграма № 79 от командващия съединените армии генерал-лейтенант Михаил Савов до щаба на Действащата армия за условията, необходими за задържане отбранителната линия на българските армии.


Кюстендил, 3 юли 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 201, л. 1349_10573287_001_d
Доклад № 76 на министъра на войната до царя с молба да се одобрят средства за доставка на подпори за палатките на войници от Търновския гарнизон след земетресението на Велико Търново.


София, 6 юли 1913 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 405, л. 869_10582355_001_d
Нареждане № 6432 на помощник-главнокомандващия генерал-лейтенант Радко Димитриев до командващия съединените армии да не се допусне отстъпление, което би застрашило столицата.


София, 6 юли 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 174, л. 9032_10560152_001_d
Тайна телеграма от коменданта на Сливен до околийския началник на Котел за осигуряване на хляб и подслон за пристигащите в Котел 4320 пленници турци.


Сливен, 10 юли 1913 г.
ДА – Сливен, ф. 10К, оп. 1, а.е. 21, л. 49
Вижте всички 2 изображения на документа32_10560165_001_d
Телеграма от зам.-околийския началник в Котел до началника на 3-та балканска дивизионна област ‒ Сливен за въоръжаване на образуваната от местното население народна гвардия и оставане в града на войскова част.


Котел, 11 юли 1913 г.
ДА – Сливен, ф. 10К, оп. 1, а.е. 21, л. 62
Вижте всички 2 изображения на документа9_10578440_001_d
Директива № 28 по Действащата армия с призив към всички чинове от войската да вложат сили за победа над противника и излязат от войната с чест.


Б.м., 12 юли 1913 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 128, л. 272
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 3


  •