БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


В тила

36_10561233_001_d
Постановление № 2 на Селско общинско управление ‒ с. Сеид с решение за разпределяне между жителите на с.с. Сеид (Сеячи) и Султан (Невски) на определената от Поповската околийска реквизиционна комисия квота за реквизирани стоки и материали.


Сеид (Сеячи), Търговищко, 2 февр. 1912 г.
ДА – Търговище, ф. 327К, оп. 1, а.е. 5, л. 1‒2
Вижте всички 3 изображения на документа36_10561802_001_d
Протокол № 13 от заседание на Селски общински съвет ‒ с. Дриново с решение за оспорване на част от наряда от храни и фуражи, определен от Поповската околийска реквизиционна комисия за събиране от домакинствата на общината.


с. Дриново, Търговищко, 7 септ. 1912 г.
ДА – Търговище, ф. 30К, оп. 1, а.е. 8, л. 39‒40
Вижте всички 4 изображения на документа32_10560009_001_d
Ведомост за състава на Котелската околийска реквизиционна комисия от 17 септ. 1912 г. до 4 юли 1913 г.


Котел, б.д.
ДА – Сливен, ф. 10К, оп. 1, а.е. 15, л. 5326_10598069_001_d
Телеграма от Министерство на правосъдието до окръжните съдилища за предаване на съдебните дела и ценните книжа в близки банкови клонове от мирови съдии, мобилизирани във войската.


София, 18 септ. 1912 г.
ДА – Перник, ф. 143К, оп. 1, а.е. 1061, л. 185‒187
Вижте всички 3 изображения на документа30_10580283_001_d
Окръжно от митрополит Василий Доростолски и Червенски до църковните настоятелства в Русенска и Беленска околии да се събират помощи за Червен кръст.


Русе, 25 септ. 1912 г.
ДА – Русе, ф. 295К, оп. 1, а.е. 30, л. 10826_10598113_001_d
Окръжно на Главна реквизиционна комисия при Министерство на войната до реквизиционните комисии в страната с приложен ценоразпис на реквизирани храни, фуражи, питиета и добитък за клане.


София, 26 септ. 1912 г.
ДА – Перник, ф. 136К, оп. 1, а.е. 1, л. 3‒4
Вижте всички 3 изображения на документа35_10530265_001_d
Окръжно на Българско дружество „Червен кръст" до общинските кметове, председателите и окръжните делегати на дружеството в страната за събиране на помощи за нуждаещите се семейства на мобилизираните в армията.


София, 1 окт. 1912 г.
ДА – Добрич, ф. 83К, оп. 1, а.е. 9, л. 4024_10596507_001_d
Окръжно № 5 от Българско дружество „Червен кръст" ‒ София за създаване на комитети за помощ на семействата на фронтоваците.


София, 1 окт. 1912 г.
ДА – Монтана, ф. 51К, оп. 1, а.е. 49, л. 26935000269_001_d
Записка от Околийска реквизиционна комисия ‒ Добрич до кмета на Добрич за реквизиране на храни и др. от населението в града за нуждите на военната болница в Добрич.


Добрич, 1 окт. 1912 г.
ДА – Добрич, ф. 163К, оп. 2, а.е. 9, л. 38018_10598924_001_d
Окръжно писмо от Българско дружество „Червен кръст" ‒ Видински клон до общинските кметове от Видински окръг за създаване на комитети за записване на доброволци за санитарни отряди, събиране на помощи ‒ вещи, храни и пари, за организацията по отчетността и предаването на помощите.


Видин, 2 окт. 1912 г.
ДА – Видин , ф. 324К, оп. 1, а.е. 3, л. 124_10597251_001_d
Квитанция, издадена от реквизиционната комисия в с. Превала за реквизирани продукти.


с. Превала, Фердинандско (Монтанско), 3 окт. 1912 г.
ДА – Монтана, ф. 51К, оп. 1, а.е. 49, л. 43726_10598125_001_d
Окръжно на Главна реквизиционна комисия при Министерство на войната до реквизиционните комисии в страната с приложен ценоразпис на реквизирани горива, облекло, строителни материали и услуги.


София, 4 окт. 1912 г.
ДА – Перник, ф. 136К, оп. 1, а.е. 1, л. 6‒7
Вижте всички 2 изображения на документа23_10556329_001_d
Записка от Комендантското управление на Ловеч до общинския кмет с нареждане за обявяване на гражданите и чиновниците, писмено и чрез градския барабан, започването на войната с Турция и покана за присъствие на молебен за успеха на българската войска.


Ловеч, 4 окт. 1912 г.
ДА – Ловеч, ф. 25К, оп. 1, а.е. 300, л. 312_10641905_001_d
Писмо от Министерството на външните работи и на изповеданията до Тайния кабинет на цар Фердинанд І за отслужването на тържествен молебен в катедралата „Св. Крал“ за успеха на българската армия през Балканската война.


София, 4 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 206, л. 7226_10598003_001_d
Паметна бележка в протоколна книга на Околийско свещеническо братство ‒ Трън от свещеник Стоян Байнов за началото на Балканската война.


Трън, 5 окт. 1912 г.
ДА – Перник, ф. 18К, оп. 1, а.е. 319, л. 2512_10640866_001_d
Поздравителна телеграма от д-р Васил Радославов, редактор на в. „Народни права“, до цар Фердинанд І в главната квартира в Стара Загора по случай началото на Балканската война.


София, 5 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 1835, л. 1‒2
Вижте всички 2 изображения на документа30_10580294_001_d
Окръжно от окръжен делегат на дружество „Червен кръст” при 5-а дунавска дивизионна област до църковното настоятелство на църквата „Св. Георги” ‒ Русе за отпускане на средства за подпомагане на болните и ранените по време на започващата война.


Русе, 6 окт. 1912 г.
ДА – Русе, ф. 295К, оп. 1, а.е. 30, л. 11029_10583182_001_d
Писмо от Разградско военно комендантско управление до общинските кметове в околията за сформиране на народна гвардия за опазване на реда и сигурността.


Разград, 6 окт. 1912 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 327, л. 120
Вижте всички 2 изображения на документа30_10578517_001_d
Окръжно от Министерството на народното просвещение до директорите на училищата за участие в лотарията на дружество „Червен кръст” за набиране на средства за лечение на ранени войници.


София, 7 окт. 1912 г.
ДА – Русе, ф. 75К, оп. 2, а.е. 8, л. 113
Вижте всички 2 изображения на документа12_10641917_001_d
Заповед на Столичното градоначалство за предаване на информация от бойното поле само от официални правителствени учреждения и лица и за преследване и наказване на граждани, разпространяващи неистини и слухове за войната.


София, 7 окт. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 206, л. 7736_10561408_001_d
Постановление № 23 на Селско общинско управление ‒ с. Сеид с решение за определяне на лица, които да се грижат за събиране и отчитане на реквизираните животни, имущество и храни в с.с. Сеид (Сеячи) и Султан (Невски), Търговищко.


Сеид (Сеячи), Търговищко, 8 окт. 1912 г.
ДА – Търговище, ф. 327К, оп. 1, а.е. 5, л. 36
Вижте всички 2 изображения на документа35000270_001_d
Протокол № 31 от заседание на Управата на Градско общинско управление ‒ Добрич с решения за: финансово подпомагане семействата на участници във войната през 1912 г.; раздаване на помощи на бедни семейства; доставяне на газ за осветление на града по стопански начин; приемане на допълнителен бюджет за текущата година и др.


Добрич, 8 окт. 1912 г.
ДА – Добрич, ф. 181К, оп. 1, а.е. 55, л. 59‒62
Вижте всички 8 изображения на документа36_10579711_001_d
Протокол от заседание на Общинската реквизиционна комисия ‒ с. Сеид с решение за оценка на извършените реквизиции, изпращани от общината за нуждите на войската.


с. Сеид (Сеячи), Търговищко, 9 окт. 1912 г.
ДА – Търговище, ф. 327К, оп. 1, а.е. 5, л. 37‒38
Вижте всички 4 изображения на документа30_10583304_001_d
Удостоверение, издадено от Главното равинство ‒ София на свещеник Исак Бехлегараш от Русе за командироването му на бойното поле като свещеник на войниците евреи.


София, 10 окт. 1912 г.
ДА – Русе, ф. 163К, оп. 1, а.е. 4, л. 138_10576163_001_d
Списък на материалите, събрани като доброволни пожертвувания от Българско дружество „Червен кръст" – Шумен до 10 окт. 1912 г.


Шумен, окт. 1912 г.
ДА – Шумен, ф. 23К, оп. 1, а.е. 51, л. 18
Вижте всички 2 изображения на документаСтраница 1 от 9


  •