БАЛКАНСКИ ВОЙНИ > ДОКУМЕНТИ


ДОКУМЕНТИ

34_10592115_001_d
Окръжно от Главна телеграфо-пощенска дирекция до началниците на телеграфо-пощенските станции относно събирането на допълнителна информация за ограбените от румънските и сръбските войски станции.


София, 10 септ. 1913 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 56, л. 3
Вижте всички 2 изображения на документа9_10573123_001_d
Заповед № 312 по Военното ведомство за командироване на български офицер към щаба на главнокомандващия на италианските войски като наблюдател на театъра на военните действия между Италия и Турция.


София, 17 окт. 1911 г.
ДВИА, ф. 1, оп. 5, а.е. 204, л. 12134_10590409_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфните станции относно откриване на военни станции в пограничните райони, свързани с общата телеграфна мрежа.


София, 5 ян. 1912 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 53, л. 336_10561233_001_d
Постановление № 2 на Селско общинско управление ‒ с. Сеид с решение за разпределяне между жителите на с.с. Сеид (Сеячи) и Султан (Невски) на определената от Поповската околийска реквизиционна комисия квота за реквизирани стоки и материали.


Сеид (Сеячи), Търговищко, 2 февр. 1912 г.
ДА – Търговище, ф. 327К, оп. 1, а.е. 5, л. 1‒2
Вижте всички 3 изображения на документа13_10526468_001_d
Телеграма от софийския околийски началник Меченов до кметове на селища в Софийска околия за хода на военните действия от Лозенград към юг, изток и запад на българската армия.


София, 1912 г.
ДА – София, ф. 1К, оп. 2, а.е. 587, л. 227_10587367_001_d
Списък на долни чинове в запас от с. Български караагач (дн. с. Тотлебен, Плевенско) с данни за техните чинове, година на раждане, в коя част се назначават и др. данни по мобилизацията.


с. Български караагач (дн. с. Тотлебен), Плевенско, 20 февр. 1912 г.
ДА – Плевен, ф. 341К, оп. 2, а.е. 4, л. 4‒10
Вижте всички 14 изображения на документа27_10587361_001_d
Писмо от 4-то полково военно окръжие ‒ Плевен до общинския кмет на с. Български караагач (дн. с. Тотлебен, Плевенско) с подробни указания по провеждане мобилизацията на запасните войници в селото.


Плевен, 23 февр. 1912 г.
ДА – Плевен, ф. 341К, оп. 2, а.е. 4, л. 1‒3
Вижте всички 5 изображения на документа12_10640813_001_d
Договор между Кралство Сърбия и Царство България за приятелство и съюз.


София,  29 февруари (13 март) 1912 г.
ЦДА, ф. 568К, оп. 1, а.е. 692, л. 54‒55
Вижте всички 4 изображения на документа12_10640848_001_d
Таен анекс към договора за приятелство и съюз между Царство България и Кралство Сърбия.


София, 29 февр. 1912 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2236, л. 6‒7
Вижте всички 3 изображения на документа12_10640852_001_d
Договор за приятелство и съюз между Царство България и Кралство Сърбия.


София, 29 февр. 1912 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2236, л. 8
Вижте всички 2 изображения на документа12_10640828_001_d
Военна конвенция между Царство България и Кралство Сърбия.


София, 29 април 1912 г. 
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2236, л. 1‒4
Вижте всички 7 изображения на документа20_10518564_001_d
Стихотворение „В боен зов" от Константин Стефанов Йотев (Коста Йотевски) с описани преживявания от участието му в Балканската война (1912–1913).


Б.м., 1912 г.
ДА – Габрово, ф. 826К, оп. 1, а.е. 59, л. 720_10518604_001_d
Стихотворение „Боен поход" от Константин Стефанов Йотев (Коста Йотевски) с описани преживявания от участието му в Балканската война (1912‒1913).


Б.м., 1912 г.
ДА – Габрово, ф. 826К, оп. 1, а.е. 57, л. 1329_10585785_001_d
Обявление на Разградско градско общинско управление за мобилизация на запасни войници за участие във военни маневри.


Разград, 23 юли 1912 г
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 327, л. 52‒53
Вижте всички 2 изображения на документа34_10591965_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на телеграфно-пощенските и телефонни станции относно уволнителните билети на запасните войници на служба в пощите.


София, 28 юли 1912 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 54, л. 33‒34
Вижте всички 3 изображения на документа12_10641854_001_d
Телеграма от гражданите на Карлово до цар Фердинанд І с резолюция за събитията в Кочани (19 юли 1912 г.) и тежкото положение на българите в Македония и Одринско.


Карлово, 31 юли 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 205, л. 38‒42
Вижте всички 5 изображения на документа29_10583077_001_d
Писмо от началника на 19-о полково военно окръжие до общинските кметове за обучение на военнослужещите от картечните взводове със списък на запасните долни чинове от окръжието, набори 1907, 1908 и 1909 г.


Разград, 5 авг. 1912 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 327, л. 61‒62
Вижте всички 3 изображения на документа12_10641894_001_d
Резолюция от гражданите в Цариброд до цар Фердинанд І за събитията в Кочани (19 юли 1912 г.) и терора над българите в Македония и Одринско.


Цариброд, 5 авг. 1912 г.
ЦДА, ф. 3К, оп. 1, а.е. 205, л. 7734_10590460_001_d
Окръжно от Главна дирекция на пощите, телеграфите и телефоните до началниците на станциите относно денонощното обслужване на телеграфните станции, които са в близост до турската граница, по искане на Министерството на войната.


София, 9 авг. 1912 г.
ДА – Стара Загора, ф. 35К, оп. 1, а.е. 54, л. 3929_10585793_001_d
Обявление на Разградско градско общинско управление за мобилизация на запасните долни чинове, служили в картечните взводове.


Разград, 9 авг. 1912 г
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 327, л. 6436_10561802_001_d
Протокол № 13 от заседание на Селски общински съвет ‒ с. Дриново с решение за оспорване на част от наряда от храни и фуражи, определен от Поповската околийска реквизиционна комисия за събиране от домакинствата на общината.


с. Дриново, Търговищко, 7 септ. 1912 г.
ДА – Търговище, ф. 30К, оп. 1, а.е. 8, л. 39‒40
Вижте всички 4 изображения на документа12_10640860_001_d
Споразумение между ген.-майор Иван Фичев, началник на българския генерален щаб, и ген. Радомир Путник, началник на сръбския генерален щаб, за съсредоточаване на сръбската армия на македонската граница, действиятя на българската армия по долината на р. Марица, организиране на транспорта по време на войната и други.


София, 15 септ. 1912 г.
ЦДА, ф. 313К, оп. 1, а.е. 2236, л. 9‒10
Вижте всички 2 изображения на документа9_10582823_001_d
Заповед № 983 на министъра на войната генерал-лейтенант Никифор Никифоров до началниците на военноинспекционни и дивизионни области, инспекторите на артилерията, кавалерията, инженерни войски и др. за обявена от 12.00 часа на 17 септ. 1912 г. обща мобилизация и реквизиция.


Б.м., 17 септ. 1912 г.
ДВИА, ф. 40, оп. 2, а.е. 302, л. 229_10583145_001_d
Заповед от началника на 19-о полково военно окръжие за мобилизация в Осенецка селска община.


Разград, 17 септ. 1912 г.
ДА – Разград, ф. 220К, оп. 1, а.е. 327, л. 102а24_10596497_001_d
Заповед на 35-о полково военно окръжие за обща мобилизация в Община ‒ с. Превала.


с. Превала, Фердинандско (Монтанско), 17 септ. 1912 г.
ДА – Монтана, ф. 51К, оп. 1, а.е. 49, л. 3Страница 1 от 46


  •